Soalan: Berdasarkan makalah di bawah, sila nyatakan tiga ciri yang membezakan interaksi (interaction), organisasi (organisation) dan masyarakat (society)?

Sumber makalah: Borch, Christian. 2012. Niklas Luhmann. London: Routledge, Halaman 67-69.

Tarikh hantar pada/sebelum: 27 April 2022.