Soalan: Sila nyatakan tiga ciri yang membezakan antara pembezaan segmentasi dengan pembezaan stratifikasi?

Tarikh hantar pada/sebelum: 20 April 2022.