Soalan: Mengapakah entiti manusia tidak mendapat tempat dalam teori sistem sosial Niklas Luhmann? Berikan huraian ringkas berdasarkan halaman yang dilampirkan (Halaman 10 & 11).

Halaman dipetik menerusi buku Moeller, Hans-Georg. 2006. Luhmann Explained: From Souls to Systems. Illnois: Open Court.

Tarikh hantar pada/sebelum: 13 April 2022.