Soalan: Apakah asas perspektif yang membezakan antara sistem sosial Niklas Luhmann dengan teori kritis Juergen Habermas? Berikan huraian ringkas.

Tarikh hantar pada/sebelum: 6 April 2022.