Berikut merupakan senarai pelajar yang telahpun menghantar deraf awal untuk esei dan peta minda sebelum/pada 8 Disember 2020.

Nombor PelajarEseiPeta minda
A169750
A170030
A171952
A170883
A169705
A170927
A170478
A170851
A170078
A170532
a170289
A170017
A170709
A171931
A170140
A170900
A170350
A168719
A170942
A170945
A169632