Melampaui Niklas Luhmann: Tanggapan buat Pak Halim

Setelah diterbitkan buku “Kehadiran Makna: Merumus Budaya Ingatan,” terbitan Penerbit UKM baru-baru ini, terdapat beberapa individu yang meminta untuk memberi ringkasan—ataupun setidaknya memberi pengenalan—mengenai alasan-alasan yang mendasari penulisan buku tersebut. Permintaan ini tentu sahaja adalah munasabah memandangkan kandungan buku ini boleh dikategori sebagai berat lantaran wacananya yang cenderung bersifat abstrak dan teori. Apatah lagi, kandungannya turut diwarnai dengan khazanah pengetahuan Jerman yang rumit, barangkali serumit sejarah negara itu sendiri. Salah seorang yang mengajukan permintaan ini datangnya daripada orang yang begitu dihormati, Pak Halim, begitulah panggilan lazim untuk Profesor Abdul Halim Ali.

Mendung Memali: Suatu Trauma Tanpa Kebudayaan

Memali merupakan suatu peristiwa berdarah di Malaysia. Peristiwa menyayat hati yang berlaku pada 19 November 1985 ini telah disebut sebagai “pembunuhan beramai-ramai” (Tunku Abdul Aziz 2011: 156) dan juga “peristiwa hitam dalam lipatan sejarah negara” (Rahilah & Siti Fathihah 2012: 79). Pada hari tersebut, menurut Riduan & C.N. Al-Afghani (2010), Memali mendung berserta hujan mencurah; seakan bertafakur memperingati darah-darah yang menyimbah bumi. Sebagai bencana yang disebabkan oleh ‘tangan’ manusia, bukan sepertimana beberapa bencana alam (yang bebas pengaruh manusia), peristiwa Memali disorot dengan beban moral yang bingkas membahagikan puak kebaikan dengan puak kejahatan.

Adakah Ashura Sebuah Trauma Kebudayaan?

Trauma kebudayaan, sebaleknya, mengambil unsur rekonstruksi sebagai suatu yang mustahak. Malah, bagi Alexander lagi, trauma boleh sahaja berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku mahupun tidak berlaku. Apa yang lebih penting pada trauma kebudayaan ini ialah bagaimana sesuatu peristiwa masa lalu memberi kesan kepada peristiwa masa kini. Bukannya, sebaleknya, seperti yang ditekankan dalam teori trauma biasa-biasa. Pada Alexander, boleh sahaja peristiwa masa lalu yang tidak mempunyai makna pada peringkat awalnya, lalu dari masa ke semasa dicari dan diberi makna oleh kumpulan kecil yang berpengaruh (carrier group)

‘Stimmung’ Agama: Angin-angin dari Mashhad

Terdapat beberapa pemikir yang giat membincangkan subjek atmosfera, mithalnya Zumthor, Bohme, Pallasma, Anderson dan juga Hans Ulrich Gumbrecht. Buku Gumbrecht, “Atmosphere, Mood, Stimmung: On a Hidden Potential of Literature” yang mengupas “angin dan suasana” (mood and atmosphere) adalah antara rujukan utama dalam subjek ini. Apa yang ingin diutarakan di sini ialah bagaimana konsep atmosfera ini dapat menemukan antara rasa dengan benda. Sebagai contoh: bagaimana senibina dapat mempengaruhi cara fikir manusia? Perihal ini bukan sahaja menemukan bendawi  (material) dengan bukan bendawi (immaterial), akan tetapi turut menemukan juga antara aestetik dan moral serta antara kehadiran dan makna.

Naratif Malaysia: Sebuah Tugas Pengumpulan

Perlu kita sedari bahawa tukang kumpul pada awalnya tidak mempunyai motivasi asas pengumpulannya, selain daripada motivasi ringkas seperti minat, hiburan atau apa-apa saja kebetulan. Malah, peringkat awal seorang tukang kumpul adalah dipenuhi dengan ketidaktahuan, ketidakpastian dan kekaburan. Pepatah menyatakan, ignorance is bliss, maka begitu juga dengan tukang kumpul yang permulaan pengumpulannya bermula dengan “initial blindness.” Bahkan, kita boleh pergi lebih jauh dengan menyatakan tradisi kumpul-mengumpul ini sebagai “the basic of human feature”; yang membezakannya hanyalah apa benda yang dikumpul dan apa makna benda yang dikumpulkannya.

Luhmann and Morality: A Reflection on the Sociology of Amorality

"Are we born with a moral code?" is the title of CNN's article on February 14, 2014. The content of the article, including its video, inform us that babies can actually distinguish between good and evil, even as young as 3 months old. The research was conducted by Yale University's Infant Cognition Center, also known as "The Baby Lab". The researchers claim that babies are in fact born with an innate sense of morality. Nevertheless, they said, their parents and society can play a role in developing a belief system in babies.